Muinsuskaitse hoone siselahenduste seadustamine, välimiste avatäidete vahetamine ja hoone tulepüsivaks muutmine.

JAN PROJEKT