TEENUSED


Jan Projekt OÜ koostab projektide staadiume: eskiis-, eel-, põhi- kui tööprojekt. Mõõdistame hooneid ja koostame vastavalt olemasolevale hoone mõõdistusele joonised. Koostame ehitusprojekti, mis vastab EVS 932:2017 nõuetele. Projekti koostamise aluseks on tellija lähteülesanne projekteerijale.

ÜKSIKELAMUD

PAARISELAMUD

KORTERELAMUD

BÜROOHOONED

ABIHOONED

RAJATISED

MILJÖÖHOONED

MÕÕDISTAMINE

Kliendid räägivad


JAN PROJEKT